Freelo pomáhá ASNEP dosahovat našich cílů

V ASNEP jsme získali projekt na profesionalizaci neziskových organizací a s novým zaměřením na fundraising a využíváním evropských projektů jako zdroje financování jsme se ocitli před výzvou efektivněji řídit naše aktivity a koordinovat práci týmu.

V ASNEP jsme získali projekt na profesionalizaci neziskových organizací a s novým zaměřením na fundraising a využíváním evropských projektů jako zdroje financování jsme se ocitli před výzvou efektivněji řídit naše aktivity a koordinovat práci týmu.

Protože se téměř všechny naše interakce odehrávají online a pracujeme s menším počtem zaměstnanců na flexibilních pracovních úvazcích, bylo klíčové najít nástroj, který nám umožní řídit projekty a komunikovat efektivně. Po zvážení několika možností jsme se rozhodli pro český nástroj Freelo.

Freelo se rychle stal neodmyslitelnou součástí naší pracovní rutiny. Jeho intuitivní rozhraní a flexibilita odpovídají našim potřebám a umožňují nám lépe organizovat naše projekty a úkoly. Díky němu máme přehled o tom, na čem každý člen týmu pracuje, a co ještě zbývá udělat.

Jednou z funkcí, kterou využíváme nejčastěji, jsou podúkoly. Díky nim můžeme rozdělit větší úkoly na menší dílčí úkoly, což nám pomáhá lépe se orientovat v našich úkolech a dosahovat cílů efektivněji. Tento přístup odpovídá principu “porcování slona”, který nám umožňuje rozložit složité úkoly na jednodušší části.

Freelo také usnadňuje naši komunikaci a spolupráci v rámci týmu. Každý má přístup k aktuálním úkolům a může snadno sdílet informace a dokumenty. To nám umožňuje efektivněji spolupracovat na projektech a lépe plnit naše cíle.

Celkově lze říci, že přechod na využívání Freela přinesl naší organizaci značné zlepšení v organizaci práce a koordinaci projektů. Díky tomu můžeme lépe plnit naši misi a poskytovat podporu lidem s neslyšícím a nedoslýchavým handicapem. Freelo se pro nás stal nejen nástrojem pro řízení projektů, ale i partnerem v dosahování našich společných cílů a posilování naší komunity.