PODPORUJI NAS

PODPORUJÍ NÁS

Úřad vlády ČR - Podpora veřejně prospěšných aktivit spolků osob se zdravotním postižením

https://www.vlada.cz/cz/pracovni-a-poradni-organy-vlady/vvzpo/dotacni-program-podpora-vua/dotacni-program-podpora-vua-29495/

projekt:  Advokační a osvětová činnost ASNEP 2023

výše podpory: 213 120 Kč

realizace: 1.1. 2023 - 31.12. 2023

Active citizens fund - Posílení neziskových organizací (akční)

https://www.activecitizensfund.cz/

projekt: Digitalizace zastřešující organizace pro neslyšící

výše podpory: 71 781 Kč

realizace: 1. 9. 2022 - 31. 8. 2023

Active citizens fund - Fond bilaterální spolupráce

https://www.activecitizensfund.cz/

projekt: Mezinárodní konference neslyšících

výše podpory: 73 900 Kč

realizace 1. 9. 2022 - 31. 12. 2022

Nadace ČEZ

https://www.nadacecez.cz/

projekt: Neslyšící češi neslyšícím ukrajincům

výše podpory: 50 000 Kč

realizace 15.3.2022 - 31.12.2022