PODPORUJÍ NÁS

PODPORUJÍ NÁS

Freelo

Jak nám Freelo pomáhá dosahovat našich cílů: Zkušenost Asociace organizací neslyšících, nedoslýchavých a jejich přátel, z. s.

V ASNEP jsme získali projekt na profesionalizaci neziskových organizací a s novým zaměřením na fundraising a využíváním evropských projektů jako zdroje financování jsme se ocitli před výzvou efektivněji řídit naše aktivity a koordinovat práci týmu.

Protože se téměř všechny naše interakce odehrávají online a pracujeme s menším počtem zaměstnanců na flexibilních pracovních úvazcích, bylo klíčové najít nástroj, který nám umožní řídit projekty a komunikovat efektivně. Po zvážení několika možností jsme se rozhodli pro český nástroj Freelo.

Freelo se rychle stal neodmyslitelnou součástí naší pracovní rutiny. Jeho intuitivní rozhraní a flexibilita odpovídají našim potřebám a umožňují nám lépe organizovat naše projekty a úkoly. Díky němu máme přehled o tom, na čem každý člen týmu pracuje, a co ještě zbývá udělat.

Jednou z funkcí, kterou využíváme nejčastěji, jsou podúkoly. Díky nim můžeme rozdělit větší úkoly na menší dílčí úkoly, což nám pomáhá lépe se orientovat v našich úkolech a dosahovat cílů efektivněji. Tento přístup odpovídá principu "porcování slona", který nám umožňuje rozložit složité úkoly na jednodušší části.

Freelo také usnadňuje naši komunikaci a spolupráci v rámci týmu. Každý má přístup k aktuálním úkolům a může snadno sdílet informace a dokumenty. To nám umožňuje efektivněji spolupracovat na projektech a lépe plnit naše cíle.

Celkově lze říci, že přechod na využívání Freela přinesl naší organizaci značné zlepšení v organizaci práce a koordinaci projektů. Díky tomu můžeme lépe plnit naši misi a poskytovat podporu lidem s neslyšícím a nedoslýchavým handicapem. Freelo se pro nás stal nejen nástrojem pro řízení projektů, ale i partnerem v dosahování našich společných cílů a posilování naší komunity.

Úřad vlády ČR - Podpora veřejně prospěšných aktivit spolků osob se zdravotním postižením

projekt:  Advokační a osvětová činnost ASNEP 2023

výše podpory: 213 120 Kč

realizace: 1. 1. 2023 - 31. 12. 2023

projekt: Digitalizace zastřešující organizace pro neslyšící

výše podpory: 71 781 Kč

realizace: 1. 9. 2022 - 31. 8. 2023

Informace o projektu

Active citizens fund - Fond bilaterální spolupráce

projekt: Mezinárodní konference neslyšících

výše podpory: 73 900 Kč

realizace 1. 9. 2022 - 31. 12. 2022

Informace o projektu

Nadace ČEZ

projekt: Neslyšící češi neslyšícím ukrajincům

výše podpory: 50 000 Kč

realizace 15. 3. 2022 - 31. 12. 2022