PODPORUJÍ NÁS

PODPORUJÍ NÁS

Budování kapacit a profesionalizace NNO

Název projektu: Podpora sociálního začleňování osob se sluchovým postižením profesionalizací střešní organizace ASNEP
Hlavní cíl projektu: Podpora sociálního začleňování osob se sluchovým postižením ve všech možných oblastech, které výzva zmiňuje, pomocí profesionalizace střešní organizace ASNEP, je projekt, kladoucí si za cíl postupnými kroky zefektivnit řízení, vedení a realizaci aktivit střešní organizace ASNEP.
Způsob financování: Financováno ze 100% EU
Výše podpory: 4 998 224,00 Kč

Úřad vlády ČR - Podpora veřejně prospěšných aktivit spolků osob se zdravotním postižením

Název projektu: Advokační a osvětová činnost ASNEP 2024
Výše podpory: 493 906 Kč
Období realizace: 1. 1. 2024 - 31. 12. 2024

Freelo

Název projektu: Advokační a osvětová činnost ASNEP 2024
Výše podpory: 493 906 Kč
Období realizace: 1. 1. 2024 - 31. 12. 2024

Úřad vlády ČR - Podpora veřejně prospěšných aktivit spolků osob se zdravotním postižením

projekt:  Advokační a osvětová činnost ASNEP 2023

výše podpory: 213 120 Kč

realizace: 1. 1. 2023 - 31. 12. 2023

projekt: Digitalizace zastřešující organizace pro neslyšící

výše podpory: 71 781 Kč

realizace: 1. 9. 2022 - 31. 8. 2023

Informace o projektu

Active citizens fund - Fond bilaterální spolupráce

projekt: Mezinárodní konference neslyšících

výše podpory: 73 900 Kč

realizace 1. 9. 2022 - 31. 12. 2022

Informace o projektu

Nadace ČEZ

projekt: Neslyšící češi neslyšícím ukrajincům

výše podpory: 50 000 Kč

realizace 15. 3. 2022 - 31. 12. 2022