TECHNICKÉ A FUNKČNÍ PARAMETRY TITULKŮ PRO OSOBY SE SLUCHOVÝM POSTIŽENÍM

TECHNICKÉ A FUNKČNÍ PARAMETRY TITULKŮ PRO OSOBY SE SLUCHOVÝM POSTIŽENÍM

Tento dokument obsahuje soubor pravidel a doporučení pro tvorbu titulků pro osoby se sluchovým postižením (SDH) v České republice. Pravidla vycházejí z dlouholetých zkušeností z praxe a na jejich sestavení a formulaci se podíleli sami neslyšící a nedoslýchaví uživatelé titulků ve spolupráci s odborníky z řad audiovizuálních překladatelů a profesionálních titulkářů. Společně stanovili kritéria a standardy pro tvorbu titulků pro osoby se sluchovým postižením, jejichž cílem je sjednocení pravidel a pomoci tím poskytovatelům audiovizuálních služeb na všech platformách zpřístupnění svých pořadů prostřednictvím titulků pro osoby se sluchovým postižením.