Expertní komise pro rešení otázek tlumočení pro neslyšící (EKOTN)


Činnost EKOTN v roce 2014

Vydáno 17. 6. 2014

EKOTN – Expertní komise pro řešení otázek tlumočení pro neslyšící

Zpráva o činnosti komise v roce 2014

 

Otevřít

Činnost EKOTN v roce 2013

Vydáno 10. 4. 2014

EKOTN – Expertní komise pro řešení otázek tlumočení pro neslyšící Zpráva o činnosti komise v roce 2013     Předsedkyně  Bc. Zuzana Hájková   Členové: Monika Boháčková Mgr. Roman Vránek Mgr. Petr Vysuček, Bc. Tim Curry   Hlavní činnosti EKOTN v roce 2013  

Otevřít

Činnost EKOTN v roce 2012

Vydáno 13. 2. 2013

EKOTN – Expertní komise pro řešení otázek tlumočení pro neslyšící Zpráva o činnosti komise v roce 2012   V roce 2012 pracovala EKOTN pod vedením předsedkyně Mgr. Nadi Dingové. Dne 5. 4. se stala novou předsedkyní Bc. Zuzana Hájková.   Další členové: Monika Boháčková, Mgr. Roman Vránek Mgr. Petr Vysuček, Bc. Tim Curry od 1. […]

Otevřít

Členové EKOTN a pověření komise

Přílohy: video ve znakovém jazyce • Vydáno 20. 7. 2012

Příloha: video ve znakovém jazyce

Složení komise od 5. 4. 2012 EKOTN má nový e-mail. Vaše dotazy, náměty nebo připomínky komise ráda zodpoví na e-mailu:  ekotn@volny.cz Předsedkyně: Bc. Zuzana Hájková Členové: Monika BoháčkováMgr. Roman Vránek Mgr. Petr Vysuček  – kontakt:  E-mail: ekotn@volny.czBc. Tim Curry od 1. 12. 2012 Složení komise za období: 1. 11. 2007 – 4. 4. 2012 Předsedkyně: Mgr. Naďa Dingová […]

Otevřít

Zpráva o činnosti komise v roce 2011

Vydáno 5. 4. 2012

V roce 2011 pracovala EKOTN pod vedením předsedkyně Mgr. Nadi Dingové.   Dalšími členy byli: Monika Boháčková, Mgr. Radka Nováková, Mgr. Roman Vránek a Mgr. Petr Vysuček Hlavní činnosti EKOTN v roce 2011 Osvěta široké veřejnosti i v odborných kruzích – podpora při realizaci happeningů a demonstrací s cílem upozornit na problémy v oblasti poskytování tlumočnických služeb Propagace […]

Otevřít

Zpráva o činnosti komise v roce 2010

Přílohy: video ve znakovém jazyce • Vydáno 27. 2. 2012

Příloha: video ve znakovém jazyce

V roce 2010 pracovala EKOTN pod vedením předsedkyně Mgr. Nadi Dingové. Dalšími členy byli: Mgr. Radka Nováková, Mgr. Petr Vysuček a Roman Vránek. Hlavní činnosti EKOTN v roce 2010 Osvěta široké veřejnosti i v odborných kruzích – příprava podkladů pro přednášky pro úředníky státní správy, policisty a pracovníky soudu. Zpracování informační brožury – Specifika soudního jednání […]

Otevřít

Zpráva o činnosti komise v roce 2009

Vydáno 27. 2. 2012

Předsedkyně: Bc. Naďa Dingová Členové: Monika Boháčková, Bc. Radka Nováková, Bc. Petr Vysuček, Veronika Toráčová. Hlavní činnosti EKOTN v roce 2009 Řešení aktuálních stížností klientů, tlumočníků, neslyšících. EKOTN je nadále poradním orgánem pro koordinátorku projektu CZTN, na vyžádání zpracovává posudky a návrhy řešení stížnosti klientů (řešeno je anonymně, bez uvádění konkrétních jmen, je pouze konzultací […]

Otevřít

Zpráva o činnosti komise v roce 2008

Vydáno 27. 2. 2012

Předsedkyně: Mgr. Naďa Dingová Členové: Monika Boháčková, Bc. Radka Nováková, Bc. Petr Vysuček, Veronika Toráčová. Řešení aktuálních stížností klientů, tlumočníků, neslyšících. EKOTN je poradním orgánem pro koordinátorku projektu CZTN, na vyžádání zpracovává posudky a návrhy řešení stížnosti klientů (řešeno je anonymně, bez uvádění konkrétních jmen, je pouze konzultací pro s koordinátorku CZTN a výkonnou ředitelku […]

Otevřít

Zpráva o činnosti komise v roce 2007

Vydáno 27. 2. 2012

Do října 2007 pracovala EKOTN pod vedením Bc. Jiřího Janečka. Předseda: Bc. Jiří Janeček Členové byli: Mgr. Naďa Dingová, Bc. Radka Nováková, Bc. Petr Vysuček, Veronika Toráčová. Dne 3. října 2007 proběhla na zasedání ASNEP volba nového předsedy komise. Jednohlasně byla zvolena Mgr. Naďa Dingová, která dne 1. listopadu 2007 představila nové složení EKOTN. Složení […]

Otevřít

Zpráva o činnosti komise v roce 2006

Vydáno 27. 2. 2012

Předseda: Bc. Jiří Janeček Členové: Mgr. Naďa Dingová, Bc. Radka Nováková, Bc. Petr Vysuček, Veronika Toráčová. Hlavní činnosti EKOTN v roce 2006 Pravidla Centra zprostředkování tlumočníků pro neslyšící. Rozdělení pravidel pro klienty a tlumočníky Centra. Úprava některých bodů a příprava pravidel pro schválení zasedáním ASNEP. Vytvoření první verze pohovorů pro tlumočníky Centra. Koncept a návrh […]

Otevřít