SOCIÁLNÍ SLUŽBY

SOCIÁLNÍ SLUŽBY

Sociální služby jsou pro osoby se sluchovým postižením, včetně těch, pro které  je  hlavní komunikační kanál český znakový jazyk a je nezbytnou součástí jejich každodenního života. v případě, že se jedná o tlumočení v rámci sociálních služeb, dle zákona č. 108/2006, Sb. o sociálních službách. 

Dále díky zákonu č. 155/1998 Sb., o znakové řeči a novele tohoto zákona č. 384/2008 Sb., o komunikačních systémech neslyšících a hluchoslepých osob, mají tyto osoby právo si svobodně zvolit z komunikačních systémů uvedených v daném zákoně ten, který odpovídá jejich potřebám. Z toho vyplývá potřeba překonat komunikační bariéry, které vyvstávají mezi slyšící většinou a neslyšící menšinou preferující jiný komunikační prostředek než mluvený jazyk.

Část členských organizací ASNEP se zabývá zajištěním sociálních služeb, které nejenže cílí na zlepšení obtížných životních situací osob se sluchovým postižením, ale také právě na oblast komunikace. Nabízí služby, jako je tlumočení do/z českého znakového jazyka, simultánní přepis, překlady do/z českého znakového jazyka, kurzy českého znakového jazyka a další služby z oblasti odborného sociálního poradenství, sociální rehabilitace a sociálně aktivizačních služeb pro osoby se zdravotním postižením a seniory.