LK

LK

Expertní komise – legislativní komise

Předsedkyně LK: Mgr. Šárka Prokopiusová

Členové LK: Jan Borovanský, Mgr. Vlastimil Chlumský, Ing. Martin Novák, Ota Pačesová, Mgr. Věra Strnadová

Konzultant: Mgr. Jana Havlová

Kontakt: prokopiusova@asnep.cz

Každá odborná komise ASNEP řeší legislativu spojenou se svým oborem. Objevuje se však hodně věcí k řešení, které do žádné komise nespadají, nebo se jedná o jednorázový problém. V takovém případě danou agendu přebírá legislativní komise. Úkolem LK je tedy, kromě spolupráce s ostatními komisemi na řešení jejich oblastí, i obsažení ostatních právních předpisů.

Cíle LK:

Dlouhodobým cílem LK je hledat legislativní možnosti úprav, které umožní řešení různých potřeb osob se sluchovým postižením.

Komise řeší aktuální předpisy, které jsou v legislativním procesu.

Kromě toho má dlouhodobé cíle v oblastech, které se úzce dotýkají kvality života lidí se sluchovým postižením. Jde především o:

  •     zdravotní pojištění – příspěvky na sluchadla, úhrady řečových procesorů,
  •     zákon o sociálních službách (tlumočnické služby, SAS pro SP, vzdělání tlumočníků a přepisovatelů…),
  •     sledování předpisů v oblasti dopravy – např. dálniční poplatky, řidičská oprávnění,
  •     sledování předpisů ve věci přístupnosti informací ze strany státu.

Vzhledem k tomu, že legislativa prolíná veškerou činnost ostatních expertních komisí, LK úzce spolupracuje s:

EKST – titulky a tlumočení v TV,

EKOTN – tlumočení na matrikách, soudní tlumočení,

EKOV – školský zákon a prováděcí vyhlášky ke speciálnímu vzdělávání,

EKSP – zákon 108/2006 Sb., o sociálních službách, zákon č. 329/2011 Sb., o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením a další.