ČASTÉ DOTAZY

ČASTÉ DOTAZY

Můžu si v ASNEP objednat tlumočníka? 

Ne, nejsme poskytovatel sociálních službách (včetně těch tlumočnických) ani firma poskytující tlumočnické služby. Můžeme vám ale poradit, kam se s vaší žádostí obrátit. Sdružujeme mnoho organizací, které tuto službu poskytují.

Je možné si v ASNEP stěžovat na tlumočníka?

Ne. ASNEP zřídil celkem 5 odborných komisí. Jednou z nich je Expertní komise pro otázky tlumočení pro neslyšící (EKOTN). Úkolem této komise je primárně komunikovat o tlumočnických službách na národní úrovni, jednat s vládními organizacemi a spolupodílet se na připomínkování legislativních předpisů souvisejících s tlumočením. EKOTN nemůže soudit tlumočníky, kteří jsou zaměstnanci poskytovatelů služeb, případně kteří poskytují tlumočnické služby jako OSVČ. Ti se řídí pravidly formulovaných svými organizacemi, svými poskytovatel či zadavateli. Pokud však v této oblasti budete potřebovat poradit, nasměrovat, kam se se svou stížností obrátit, určitě se nám neváhejte ozvat. V našich řadách jsou i neslyšící tlumočníci, kteří jsou často v rolích klientů, a tak mají k tématu hodně blízko.

Mohu s EKOTN spolupracovat, i když nejsem tlumočník?

Samozřejmě. EKOTN je složena jednak z pevného jádra a jednak ze širšího kruhu, které je kolem jádra sdruženo. Určitě můžete být součástí širšího jádra a podílet se na řešení tlumočnických otázek jako zástupci tlumočníků, translatologičtí odborníci, klienti tlumočnických služeb nebo jednoduše jako zástupci komunity českých neslyšících. Za tuto aktivitu budeme nesmírně vděční.

Organizuje ASNEP kurzy pro tlumočníky?

Ne. respektive neorganizuje žádné systematické vzdělávání tlumočníků v České republice. To ponechává v kompetenci jednak akademické sféry, jednak svých členských organizací. Pokud se chcete stát tlumočníkem a nevíte, kde se na tuto profesi připravit, můžete se na nás obrátit a my vás propojíme s těmi správnými organizacemi a institucemi.