KOMISE

KOMISE

Pod ASNEP vznikly expertní komise, které se zabývají důležitými oblastmi života osob se sluchovým postižením. Každou komisi vede předseda zvolený Valnou hromadou ASNEP a jeho pracovní tým. Předsedové jsou pověřeni spolkem ASNEP, aby ho zastupovali v otázkách, kterými se jejich komise zabývají. Členové jednotlivých komisí jsou neslyšící, nedoslýchaví i slyšící přední odborníci ve své oblasti zájmu. 

Nejdéle fungující komisí pod ASNEP je Expertní komise pro skryté titulky (EKST), která je činná od roku 2003. Od jejího založení až dosud vede komisi Mgr. Věra Strnadová. Jelikož zpočátku nebyly jiné odborné komise, řešila tato komise v případě potřeby i jiné legislativní věci všeho druhu.

 

 

Na přelomu let 2008–2009 proto vznikla legislativní komise (LK), která převzala veškerou legislativní agendu.  

Později začaly postupně vznikat další komise specializované na konkrétní obory a přebírali řešení legislativy po své linii. Vznik komisí podléhal aktuální potřebě řešit závažné otázky týkající se života osob se sluchovým postižením a potřebě detailního zkoumání konkrétní problematiky odborníky z daných oblastí. Z toho důvodu byla založena Expertní komise pro otázky vzdělávání (EKOV), Expertní komise pro oblast sociální práce s osobami se sluchovým postižením (EKSP) a Expertní komise pro řešení otázek tlumočení pro neslyšící (EKOTN).

 Oblasti, které neřešila žádná z uvedených komisí, spadaly a spadají nadále do komise legislativní, která řeší mimo jiné i aktuální problémy, jež se přímo netýkají osob se sluchovým postižením (např. problematiku dopravy, příspěvkových zákonů apod.).

 S případnými stížnostmi či připomínkami se můžete na jednotlivé komise obrátit prostřednictvím e-mailu:

Expertní komise pro řešení otázek tlumočení pro neslyšící (EKOTN) – hynkova@asnep.cz

Expertní komise pro otázky vzdělávání (EKOV) – vysucek@asnep.cz

Expertní komise pro oblast sociální práce s lidmi se sluchovým postižením (EKSP) – haskova@asnep.cz

Expertní komise pro skryté titulky (EKST) – strnadova@asnep.cz

Expertní komise pro přepis (EKOP) - cincibus@asnep.cz

Legislativní komise (LK) – prokopiusova@asnep.cz