EKOP

EKOP

Expertní komise pro přepis

Předseda EKOP: Zbyněk Cincibus

Členové EKOP:

  • Přepisovatelé : Zbyněk Cincibus,  Tomáš Portych,  Simona Sedmihorská
  • Poskytovatelé: Martin Novák, Zdeněk Bumbálek
  • Uživatelé: Ladislav Kratochvíl,  Alexandr Zvonek,  Jindřich Mikulík

Kontakt: cincibus@asnep.cz

EKOP pod organizací ASNEP funguje od roku 2023. Hlavním cílem EKOP je standardizace a zkvalitňování služeb simultánního přepisu pro potřeby klientů se sluchovým postižením.

Okruh činnosti:

  • práce směrem k legislativní standardizaci přepisovatelské profese
  • stanovení teoretických i praktických pravidel provádění simultánního přepisu
  • monitoring mezinárodní přepisovatelské scény a spolupráce s relevantními partnery v oboru
  • sjednocení komunikace k tématu simultánního přepisu
  • spolupráce při řešení stížností a komentářů na kvalitu přepisu pro neslyšící
  • osvěta a propagace služeb přepisu pro osoby se sluchovým postižením