EKSP

EKSP

Expertní komise pro oblast sociální práce s lidmi se sluchovým postižením

Předsedkyně EKSP: Mgr. Aneta Hašková

Členové EKSP: Mgr. Martina Macurová, Mgr. Markéta Blabolilová, Mgr. Aneta Hašková, Mgr. Vlastimil Chlumský, Mgr. Jitka Koutová, DiS., Petr Melkus, Ota Pačesová, Mgr. Kristína Pánková Kratochvílová,  Mgr. František Šmolík, Mgr. Olga Blahovcová, Mgr. Tereza Koliášová, Ph.D., Bc. Josef Herz, Bc. Martina Latíková Dis.

Kontakt: haskova@asnep.cz

Expertní komise pro oblast sociální práce s lidmi se sluchovým postižením vznikla v roce 2015.

Důvody založení EKSP a zároveň jejími hlavními cíli jsou:

  • upozorňování na potřeby osob se sluchovým postižením, které řeší problémy s bydlením, dluhy, péčí o děti a své blízké apod.,
  • upozorňování na diskriminaci v přístupu k různým druhům sociálních služeb,
  • hledání možností, jak individuálně přistupovat k různý potřebám osob se sluchovým postižením,
  • pokračování ve snaze ukotvit specifika sociální práce s lidmi se sluchovým postižením.

Konkrétní plánované činnosti EKSP:

  • připomínkování materiálů/dokumentů souvisejících s různými právními normami. Konkrétně zákon č. 108/2006 Sb. v platném znění o sociálních službách,
  • průběžné mapování situace v oblasti sociální práce se sluchovým postižením v České republice, 
  • hledání možností osvěty pro osoby se sluchovým postižením, které se ocitnou v tíživé životní situaci, jež primárně nevychází z jejich hluchoty, ale hluchota ji prohlubuje,
  • zaměření se na vzdělávání sociálních pracovníků, kteří pracují s osobami se sluchovým postižením,
  • aktivní spolupráce se všemi členy ASNEP a jeho komisemi.