O NÁS

O NÁS

Asociace organizací neslyšících, nedoslýchavých a jejich přátel, z. s. (dále jen ASNEP), byla založena v roce 1992 za účelem sdružení organizací v České republice, které hájí zájmy osob se sluchovým postižením. 

ASNEP neřeší individuální požadavky osob se sluchovým postižením prostřednictvím služeb, které nabízejí konkrétní organizace, ale snaží se řešit problematiku sluchového postižení systémově. K tomu jim pomáhají právě řádní členové a přidružené organizace, jejichž podněty ASNEP zpracovává a prezentuje před státními institucemi a odbornou i laickou veřejností. Zároveň se snaží dané organizace podporovat a pomáhat jim v jejich činnosti. 

Důležitým nástrojem pro řešení problematiky sluchového postižení jsou dále expertní komise pod ASNEP, které se zaměřují na různé oblasti, především oblast legislativní, skrytých titulků, tlumočení, vzdělávání a sociální práce. Zvolení předsedové jednotlivých komisí jsou pověřeni zpracováním odborných témat a zastupováním na důležitých jednáních týkajících se života osob se sluchovým postižením. 

ASNEP funguje také jako zprostředkovatel mezi veřejností a komunitou N/neslyšících, nedoslýchavých a ohluchlých a jejich organizacemi. Mohou se na něj obracet instituce a slyšící i neslyšící jednotlivci a instituce s žádostmi o radu, zprostředkování kontaktu či odborný názor.