SIMULTÁNNÍ PŘEPIS

SIMULTÁNNÍ PŘEPIS

Simultánní přepis je služba, při které je mluvená řeč převáděna do písemné podoby v reálném čase. Přepisovatel simultánně přepisuje mluvenou řeč a klient si čte text na notebooku, tabletu či jiném zobrazovacím zařízení. Při akcích pro větší počet uživatelů se text promítá na plátno či LCD obrazovku. 

Simultánní přepis poskytují:

Česká unie neslyšících, z.s.

webové stránky: https://www.cun.cz/cs/socialni-sluzby/simultanni-prepis/

Centrum služeb pro neslyšící a nedoslýchavé, o.p.s.

webové stránky: https://www.csnn.cz/sluzby/pro-neslysici-a-nedoslychave/simultanni-prepis

Transkript online s.r.o.

webové stránky: http://www.transkript.cz/

Tichý svět, o.p.s.

webové stránky: https://www.tichysvet.cz/tlumoceni-a-prepis

www.tichalinka.cz