TISKOVÉ ZPRÁVY

TISKOVÉ ZPRÁVY

Víme, jak vzdělávat neslyšící děti tak, aby obstály v podmínkách měnícího se světa?

31. 5. 2024

V Česku probíhá práce na revizích Rámcových vzdělávacích programů. Nově upravená moderní kurikula mají pomoci školám vzdělávat žáky tak, aby se mohli vyrovnat s nejistotou v podmínkách měnícího se světa. ASNEP a především jeho Expertní komise pro otázky vzdělávání dlouhodobě usiluje o úpravy RVP, které by umožnily rovný přístup neslyšících žáků ke vzdělávání.

Neslyšící mohou přijít o tlumočníky a přepisovatele díky návrhu zákona z pera Mariana Jurečky

28. 2. 2024

Neslyšící a nedoslýchaví lidé ztratí přístup k informacím, pokud sněmovna v plné šíři schválí poslanecký návrh ministra práce a sociálních věcí Mariana Jurečky na omezení nadregionálních sociálních služeb, prostřednictvím kterých je zajišťován klíčový podíl tlumočení a přepisu pro neslyšící.

Tlumočníci a přepisovatelé zajišťují komunikaci v nemocnicích, na úřadech, při poskytování sociálních služeb. Jsou důležitou součástí komunikace mezi slyšícími a neslyšícími v každodenních situacích. Jen v loňském roce bylo poskytovateli nadregionálních služeb zajištěno více než 14 000 hodin tlumočení českého znakového jazyka a přepisu, a to jak naživo tak on-line.