Divácká rada ČT dne 30.5.2023

Dovolte mi, abych vám nyní krátce shrnul, co se na poslední Divácké radě řešilo. Setkání se zástupci diváků se koná pravidelně každých šest měsíců. Divácká rada je setkání zástupců nejrůznějších skupin diváků televize veřejné služby, kterou zřídila Česká televize v čele s panem Petrem Dvořákem.

Dobrý den,
velmi vás zdravím přímo z České televize, kde jsem se zúčastnil dalšího jednání Divácké rady jako zástupce ASNEP. Dovolte mi, abych vám nyní krátce shrnul, co se na poslední Divácké radě řešilo. Setkání se zástupci diváků se koná pravidelně každých šest měsíců. Divácká rada je setkání zástupců nejrůznějších skupin diváků televize veřejné služby, kterou zřídila Česká televize v čele s panem Petrem Dvořákem. Na jednání se tedy setkají mimo jiné např. zástupce Národního divadla, Národního muzea, neziskové organizace Člověk v tísni a ASNEP.


Poslední Diváckou radu zahájil generální ředitel České televize krátkým úvodním slovem, ve kterém se věnoval primárně nadcházejících voleb nové hlavy České televize. Současný ředitel bude končit po létě na konci září. Finální kolo voleb se uskuteční 7. června letošního roku. Od ředitele jsme se dozvěděli podrobnosti o Radě České televize, která volbu vykoná. Rada má v současné době 15 členů, ale to se bude v nejbližší budoucnosti měnit. Do výběrového řízení na generálního ředitele České televize se přihlásilo celkem 13 kandidátů. Do finálního kola volby postupuje 5 kandidátů, mezi kterými je i současný generální ředitel Petr Dvořák. To byl tedy jeden z bodů programu.


Mnohem důležitější pro nás byly informace ohledně programové nabídky v tomto i v následujícím roce. Nabídka bude významně poznamenána úspornými opatřeními souvisejícími se způsobem hospodaření ČT. Velkou roli hraje výše koncesionářského poplatku za sledování České televize a Českého rozhlasu, který v současné době činí 135 korun. Obě zmíněné instituce již dlouhou dobu vynakládají velké úsilí na zvýšení tohoto poplatku. Nicméně politická reprezentace se však stále ještě na jeho zvýšení neshodla. Především z toho důvodu je nutné i nadále v rámci vysílání České televize uplatňovat snahu o finanční úspory. V rámci  nich se na konci minulého roku zrušil kanál ČT3, snížil se počet natočených seriálů apod. Podobná situace nás tedy čeká i v roce 2024. Vše se bude odvíjet od podoby velké novely mediálního zákona, která upravuje mimo jiné i výši koncesionářských poplatků. Pokud by se podařilo vyjednat a schválit zvýšení koncesionářského poplatku, s největší pravděpodobností by se natáčecí plány vrátily do původního rozsahu. Vedení České televize ani za stávající vypjaté situace nechce přikročit např. ke snížení počtu zahraničních zpravodajů, kteří jsou pro vysílání objektivních zpravodajských pořadů zásadní.


Pro neslyšící diváky přinášíme jednu velmi pozitivní zprávu, která se týká pohádky v českém znakovém jazyce. V loňském roce se rozhodlo, že v roce 2023 nebude z výše zmíněných finančních důvodů natáčena. My jsme však intervenovali s tím, že se jedná o jedinečný projekt, který se řadí k unikátním programům ve střední Evropě. Díky pohádce v českém znakovém jazyce se neslyšící diváci alespoň jednou v roce mohou těšit na pořad, který je určen primárně jim. Byli jsme velmi rozrušeni, když jsme se dozvěděli, že právě o tento pořad neslyšící diváci v letošním roce přijdou. V kuloárech se začalo hovořit o tom, že by nakonec mohlo být vše jinak a pohádka pro neslyšící diváky by nakonec mohla vzniknout. Z toho důvodu jsme se na celou věc zeptali přímo generálního ředitele, který potvrdil, že bylo čerstvě schváleno, že pohádka pro neslyšící v letošním roce skutečně vznikne. Všichni neslyšící diváci se tak mohou v období Vánoc 2023 těšit na svůj oblíbený pořad. Vnímáme to jako velkou věc. V rámci natáčení letošní pohádky však dojde k organizačním změnám.


Natáčení se nebude realizovat pod vedením Televizního klubu neslyšících, ale pod Centrem dramaturgie tvorby pro děti a mládež. Těšíme se na další podrobnosti.


V rámci jednání poslední Divácké rady jsme opět řešili také otázku titulkování pro osoby se sluchovým postižením. V rámci naší iniciativy by nová legislativa měla zahrnovat také konkrétní parametry titulků a jejich kvality pro veřejnoprávní televizi stejně jako pro televize komerční. Česká televize požadavky na kvalitu titulků pro neslyšící dodržuje i bez této legislativní úpravy s největší pravděpodobností díky pravidelným konzultacím s paní Věrou Strnadovou. Nicméně snahou je upravit tyto požadavky i v české legislativě. S komerčními televizemi se podařilo realizovat konstruktivní jednání, ale v komunikaci s právním oddělením České televize došlo pravděpodobně k nedorozumění, protože se projevily neopodstatněné obavy z připravovaných legislativních úprav.


Máme přislíbeno, že se tato nedorozumění brzy vyřeší. Další zúčastněný zástupce diváků se sluchovým postižením upozornil na skutečnost, že upoutávky na úspěšné pořady České televize jsou najednou bez titulků, přestože doposud titulkované byly. Vedení televize opět přislíbilo nápravu. Uvidíme, co se dozvíme na dalším jednání Divácké rady, které se bude konat opět za půl roku. Budeme vás zase podrobně informovat.

Mějte hezké dny.
Rada ASNEP