Kompetenční rámec absolventa a absolventy učitelství.

Dnes byl na konferenci představen Kompetenční rámec absolventa a absolventy učitelství. Díky spolupráci MŠMT a Expertní komise pro otázky vzdělávání ASNEP, z.s.

Dnes byl na konferenci představen Kompetenční rámec absolventa a absolventy učitelství. Díky spolupráci MŠMT a Expertní komise pro otázky vzdělávání ASNEP, z.s. je jeho součástí i pojmenovaná potřeba učitelů, kteří vzdělávají znakující děti, umět český znakový jazyk tak, že se dětmi plně dorozumí. Vzhledem k tomu, že Kompetenční rámec je zásadní dokument pro proměnu toho, co se budoucí učitelé učí, považujeme toto za zásadní pokrok k tomu, aby se neslyšící znakující děti ve škole s učiteli plně dorozuměli. Díky za spolupráci MŠMT!