Mezinárodní znakový systém 2

Chceme Vás informovat o možnosti přihlásit se na kurz Mezinárodního znakového systému.

Chceme Vás informovat o možnosti přihlásit se na kurz Mezinárodního znakového systému, který opět pro velký úspěch pořádá ASNEP ve spolupráci s Českou komorou tlumočníků znakového jazyka znovu. Bližší informace o kurzu najdete v přiloženém plakátu a také ve videu v ČZJ.

Rada ASNEP

Česká komora tlumočníků znakového jazyka, z. s.

Video v ČZJ: