Poděkování Google workspace

Rada ASNEP by se ráda ohlédla za úspěšně zakončenými webináři o Google Workspace.

Rada ASNEP by se ráda ohlédla za úspěšně zakončenými webináři o Google Workspace.
Poděkování patří následujícím:
– všem neslyšícím, nedoslýchavým, ohluchlým i slyšícím účastníkům,
– všem tlumočníkům znakového jazyka a také CZTN a Tichému světu za jejich zprostředkování,
– všem přepisovatelům a ČUN za zajištění simultánního přepisu.
Za finanční podporu děkujeme nadaci OSF, která podporuje rozvoj neziskových organizací.
Největší dík patří především lektorovi Filipovi Goszlerovi za všechny informace, které účastníkům kurzu předal, za jeho ochotu a trpělivost. Velmi doufáme, že naše spolupráce bude nadále pokračovat a setkáme se brzy u dalších projektů.