PROGRAM KONFERENCE PŘEDSUDEČNÉ NÁSILÍ A DISKRIMINACE LIDÍ SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM

Během dnešní konference pořádané In IUSTITIA  na téma Postižení násilím: Předsudky, násilí a diskriminace vůči lidem se zdravotním postižením, byly prezentovány termíny, které pro nás byly neobvyklé, a diskutovaly se různé pohledy na ně – např. ableismus, blahosklonný, nebo pojem inspirační porno.

Během dnešní konference pořádané In IUSTITIA  na téma Postižení násilím: Předsudky, násilí a diskriminace vůči lidem se zdravotním postižením, byly prezentovány termíny, které pro nás byly neobvyklé, a diskutovaly se různé pohledy na ně – např. ableismus, blahosklonný, nebo pojem inspirační porno. Během této události byly ukázány konkrétní případy předsudků a útoků. Součástí konference bylo také malé divadelní představení.
Děkujeme pořadatelům za pestrý průběh konference a přejeme úspěšné dokončení projektu. Během konference byla zdůrazněna absence určitých aspektů v zákoně a byly prezentovány navrhované texty (viz foto). Mimochodem, za ASNEP byla diskutována problematika Přístupnosti (SP) a jejich finančního zabezpečení pro poskytování služeb. Pan Zvonek za VVZOP se také zmínil o rozmanitosti a neviditelnosti osob se sluchovým postižením, což opět podtrhuje důležitost této problematiky.
Pavlína Spilková za Neslyšící ženy navrhla, že by bylo vhodné mít přímé kontakty podle typu zdravotního postižení například na webu In IUSTITIA.