Valná hromada ASNEP 2023

Včera proběhla důležitá Valná hromada, na níž členové ASNEP probírali klíčové body a hlasovali ve více věcech. A jak to celé dopadlo?

Včera proběhla důležitá Valná hromada, na níž členové ASNEP probírali klíčové body a hlasovali ve více věcech. A jak to celé dopadlo? Proběhly změny v expertních komisí. Z Expertní komise pro oblast sociální práce s lidmi se sluchovým postižením (EKSP) odstoupila Martina Macurová a dočasně ji na postu předsedkyně nahrazuje Aneta Hašková. Martině Macurové velmi děkujeme za roky skvěle odvedené práce. Členové ASNEP poté hlasovali pro zvolení Zbyňka Cincibuse do funkce předsedy nově vzniklé Expertní komise pro přepis (EKOP). Oběma nově zvoleným předsedům gratulujeme a věříme v dobrou spolupráci. Zároveň současné Radě končí tříleté funkční období, proto zrekapitulovala své působení a představila projekty, které ASNEP dále čekají. Do Rady se přihlásilo celkem 9 kandidátů, z toho 4 původní, kteří chtěli pokračovat dál ve své činnosti. Nakonec byli staronově zvoleni Lucie Sedláčková Půlpánová, která zůstává ve funkci prezidentky, Vlastimil Chlumský jako viceprezident a jako členové Jindřich Mikulík a Milan Fritz. Nově byl do Rady zvolen Jan Borovanský, který nahradil odcházející Pavlínu Spilkovou. Neúspěšným kandidátům byla nabídnuta pozice v Revizní komisi. Michal Procházka, Petra Stroffová a Iveta Kubišová projevili zájem a členové ASNEP jejich novou roli odhlasovali. Nová Rada se rozhodla ponechat také svou tajemnici Kristýnu Havlovou, která bude dále plnit administrativní funkci.
Rada moc děkuje všem svým členům a podporovatelům za projevenou důvěru a Pavlíně Spilkové přeje mnoho úspěchů v dalších životních etapách a také jí děkuje za obětavou péči, kterou Radě a celé organizaci dávala. Rada se bude držet jejích rad a těší se na další výzvy. Všechny nás čeká hodně práce, ale v hlavě už běží další plány. Pokud i Vy máte nějaké zajímavé podněty, neváhejte se na nás obrátit.
Vaše Rada ASNEP
Děkujeme:
Pevnost – České centrum znakového jazyka za prostory
Česká unie neslyšících Praha za simultánní přepis
CZTN – Centrum zprostředkování tlumočení neslyšícím za tlumočení