Výběrové řížení

ASNEP má díky finanční podpoře z Evropského sociálního fondu plus možnost realizovat projekt na profesionalizaci organizace. V rámci tohoto projektu nabízí dvě pracovní pozice.

Výběrové řízení 

ASNEP je organizace, která zastřešuje organizace sdružující osoby se sluchovým postižením a organizace pracující ve prospěch osob se sluchovým postižením.

ASNEP má díky finanční podpoře z Evropského sociálního fondu plus možnost realizovat projekt  na profesionalizaci organizace. V rámci tohoto projektu nabízí dvě pracovní pozice. Je možné se přihlásit na jednu, nebo obě dvě pozice podle svých pracovních možností. Jedná se o práci na dálku na vlastním zařízení, používáme nástroj Google Workspace, nástup možný od 1. 10. 2023, nebo později:

Manažer/ka fundraisingu

  • Výše úvazku – 0,2 úvazek (cca 32 hodin měsíčně) na dobu určitou (2 roky) s adekvátní odměnou. 
  • Náplň práce – za podpory pracovní skupiny a facilitátora připravit a realizovat fundraisingovou strategii. Tedy hledat možnosti spolupráce s patrony, partnery, sponzory, dárci, donátory co podpoří dobrým slovem, případně i finančně a vyhodnocovat efektivitu této spolupráce. Podílet se tak na udržitelnosti organizace.
  • Požadujeme – samostatnost, spolehlivost, organizační dovednosti, dobrá znalost českého jazyka, ochotu navazovat kontakty, schopnost spolupracovat s týmem na dálku, základní orientaci v problematice, základní orientaci ve fundraisingových nástrojích (prohloubení znalostí a dovedností může být podpořeno v rámci projektu). Znalost komunity osob se sluchovým postižením vítána. 
  • Nabízíme – odbornou podporu externího facilitátora při tvorbě strategie, mentora při realizaci strategie, projektové manažerky při nastavování úkolů a kolegů z týmu (tým je složený ze slyšících a neslyšících členů).

Manažer/ka komunikace

  • Výše úvazku – 0,2 úvazek (cca 32 hodin měsíčně) na dobu určitou (2 roky) s adekvátní odměnou.
  • Náplň práce – za podpory pracovní skupiny a facilitátora připravit a realizovat komunikační strategii. Komunikační strategie bude zaměřena na komunikaci s členskými organizacemi, možnými členy i směrem ke komunitě a veřejnosti. Zejména se komunikace bude realizovat formou e-mailu, sociálních sítí a bude se hledat nejefektivnější forma komunikace a obsah, který cílová skupina potřebuje. 
  • Požadujeme – samostatnost, spolehlivost, organizační dovednosti, dobrá znalost českého jazyka, ochotu navazovat kontakty, schopnost spolupracovat s týmem na dálku, základní orientaci v problematice (prohloubení znalostí a dovedností může být podpořeno v rámci projektu). Znalost komunity osob se sluchovým postižením vítána. 
  • Nabízíme – odbornou podporu externího facilitátora při tvorbě strategie, mentora při realizaci strategie, projektové manažerky při nastavování úkolů a kolegů z týmu (tým je složený ze slyšících a neslyšících členů).

Společné specifikum – pracovní pozice jsou sdílené, na stejné pozici se stejnou náplní práce bude zároveň pracovat i neslyšící osoba, která bude přinášet zkušenosti z komunity osob se sluchovým postižením. Nutný je vzájemný respekt a společná spolupráce. Komunikace může probíhat v českém znakovém jazyce, nebo v psané podobě českého jazyka. 

Cílem projektu je profesionalizace organizace a tedy i snaha, aby i po ukončení projektu byl ASNEP schopný tyto pozice zachovat. Zároveň se jedná o novou pozici, jejíž náplň práce a směřování bude ve Vašich rukou.

Případné zájemce prosíme o vyplnění přihlášky do 22. 9. 2023 zde: https://forms.gle/kGhPhpUocq4Di4u68.

Potřebujete bližší informace? Můžete napsat projektové manažerce Anetě Haškové: haskova@asnep.cz.