Cena Olgy Havlové – Jaroslav Winter

Je nám ctí sdělit vám, že jedním z nominovaných na Cenu veřejnosti Nadace Olgy Havlové je pan Jaroslav Winter.

Je nám ctí sdělit vám, že jedním z nominovaných na Cenu veřejnosti Nadace Olgy Havlové je pan Jaroslav Winter. Ač sám téměř neslyšící provozuje již přes 20 let portál www.helpnet.cz, kde informuje veřejnost o životě a potřebách lidí se zdravotním znevýhodněním. Mimo jiné také zorganizoval 20 ročníků konference INSPO, která se zaměřuje na technologie pro osoby se specifickými potřebami, a významně se zasloužil o zavedení simultánního přepisu mluvené řeči jako sociální služby a prosadil tuto službu u soudních jednání. Je také spoluzakladatelem sdružení BMI, jehož cílem je rozvoj internetu jako globálního komunikačního prostředku a podpora využití moderních technologií v zájmu rozvoje občanské společnosti a zejména osob se specifickými potřebami. Pan Jaroslav Winter je osobnost, díky které má komunita osob se sluchovým postižením lepší životní podmínky. Poděkovat mu můžete hlasováním na uvedeném odkazu. Cenu veřejnosti Nadace Olgy Havlové si bezpochyby zaslouží.

https://www.cenaolgyhavlove.cz/hlasovani/127/jaroslav-winter/