Přístupnost KVOP

Rádi bychom vám představili výsledek výzkumu, který připravila Kancelář veřejného ochránce práv a na kterém spolupracovaly některé organizace včetně ASNEP

Krásný den,
rádi bychom vám představili výsledek výzkumu, který připravila Kancelář veřejného ochránce práv a na kterém spolupracovaly některé organizace včetně ASNEP. Sběr dat proběhl od ledna do března 2023. Výzkum, který měl zhodnotit přístupnost veřejných institucí pro osoby s postižením, se soustředil na vybrané magistráty, nemocnice, úřady práce, pošty, správy sociálního zabezpečení a soudy v krajských městech. Tyto instituce testovali lidé s různými typy postižení (konkrétně se sluchovým, tělesným a zrakovým postižením). Z výsledků výzkumu vyplývá, že veřejné instituce mají stále co zlepšovat. Slovy zástupce ombudsmana JUDr. Víta Alexandera Schorma: Nelze se spoléhat na to, že člověk s postižením překoná nějakou překážku díky pomoci jiného člověka. Každý člověk má totiž právo obstarávat si vlastní záležitosti sám.
Věříme, že výsledek výzkumu pomůže vylepšit přístupnost veřejných institucí pro osoby s postižením.
Více informací naleznete na: https://www.ochrance.cz/…/pristupnost_verejnych…/
K dispozici jsou i podrobné výsledky výzkumu:
https://www.ochrance.cz/uploads…/ESO/32_2022_OZP_final.pdf