Setkání s komisařkou pro lidská práva Rady Evropy

Prezidentka ASNEP Lucie Sedláčková Půlpánová se zúčastnila setkání neziskových organizací zaměřujících se na osoby se zdravotním postižením s komisařkou pro lidská práva Rady Evropy Dunjou Mijatović. Paní komisařku zajímala situace v České republice.

Prezidentka ASNEP Lucie Sedláčková Půlpánová přijala pozvání od komisařky pro lidská  práva Rady Evropy Dunji Mijatović ke kulatému stolu spolu s dalšími neziskovými organizacemi, které se zaměřují na potřeby osob se zdravotním postižením. Každý zástupce organizace dostal přibližně 10minutový prostor, kde mohl popsat problémy, se kterými se potýkají při komunikaci s vládou či s ministerstvy. Lucie díky přispění pěti expertních komisí ASNEP zmínila legislativní nedostatky českého mediálního zákona o televizním vysílání, problematiku vzdělávání neslyšících a různorodý přístup k informacím. Také se dotkla problematiky nedostatku tlumočníků a nutnosti potřeby certifikovaných zkoušek jazykových úrovní. Paní komisařka všechny organizace vyslechla a nakonec si od všech vyžádala podklady. Toto setkání byla výborná příležitost vyslechnout si, s čím se potýkají osoby s jiným postižením a díky dvěma přítomným tlumočnicí měla Lucie plný přístup k informacím, které u kulatého stolu zazněly. Jsme rádi, že paní komisařka projevila zájem o naši komunitu a věříme, že toto setkání bylo oboustranně přínosné.Rada ASNEP