Setkání s výkonným ředitelem regionální televize rtm+

Prezidentka ASNEP Lucie Sedláčková Půlpánová, člen Rady rady ASNEP Milan Fritz a předsedkyně expertní komise pro skryté titulky Věra Strnadová se sešli s výkonným ředitelem regionální televize rtm+ Janem Punčochářem. Tématem schůzky bylo zpřístupnění televizního vysílání osobám se sluchovým postižením.

Dnes se konalo setkání prezidentky ASNEP Lucie Sedláčkové Půlpánové, člena Rady  ASNEP Milana  Fritze a  předsedkyně expertní komise pro skryté titulky Věry Strnadové s výkonným ředitelem regionální televize rtm+ Janem Punčochářem, který schůzku inicioval. Obsahem jednání bylo probrání základních principů zpřístupňování médií a televizí osobám se SP. Dále se řešil postup projednávání zaváděcích plánů. Schůzka byla zatím pouze informační. Nicméně pan ředitel projevil přání setkat se ještě jednou spolu i s odborníky ve věci technických záležitostí skrytých titulků a případně i tlumočení do ČZJ. Jsme již nyní zvědavi na další kroky a věříme, že dnešní schůzka byla inspirativní. Děkujeme panu řediteli za snahu změnit televizní vysílání k lepšímu.
Rada ASNEP