Setkání s ředitelem regionální televize rtm+ Janem Punčochářem

Před několika týdny zástupci ASNEP (prezidentka Lucie Sedláčková Půlpánová, člen Rady Milan Fritz, Věra Strnadová a Martin Novák za Expertní komisi pro skryté titulky a Šárka Prokupisová za Legislativní komisi) se sešli s ředitelem regionální televize rtm+ Janem Punčochářem.

Před několika týdny zástupci ASNEP (prezidentka Lucie Sedláčková Půlpánová, člen Rady Milan Fritz, Věra Strnadová a Martin Novák za Expertní komisi pro skryté titulky a Šárka Prokupisová za Legislativní komisi) se sešli s ředitelem regionální televize rtm+ Janem Punčochářem. Přítomen byl také vedoucí katedry kybernetiky na Západočeské univerzitě v Plzni pan profesor Müller, který vede projekt titulkování pořadů pro ČT pomocí automatického rozpoznávání mluvené řeči přes stínové řečníky a titulkuje v ČT od roku 2008, a jeho kolega Aleš Pražák. Diskutovalo se o možnostech zpřístupnění regionáního vysílání osobám se sluchovým postižením prostřednictvím skrytých titulků a zajištění tlumočníků díky pobočce SNN v ČR. Pan ředitel vše vyslechl a byl rád, že má od nás podporu a pokusí se zamyslet nad jejich finančními možnosti. To nás nesmírně těší a přejeme si, aby se povedlo zpřístupnit i regionální televize osobám se sluchovým postižením.

Rada ASNEP