Upřímnou soustrast všem postiženým rodinám a hodně sil pro uzdravení raněným.