Workshop ČT “Titulky pod lupou”

21. března 2024 se v pražském studiu České televize konal workshop pro autory popisných skrytých titulků.

21. března 2024 se v pražském studiu České televize konal workshop pro autory popisných skrytých titulků. Byl zaměřený na teorii i praktické zkušenosti v oblasti tvorby titulků. Lektory byli Mgr. Věra Strnadová, předsedkyně Expertní komise pro skryté titulky při ASNEP, a Mgr. Miroslav Pošta z Jednoty tlumočníků a překladatelů. Výklad byl doplněn konkrétními ukázkami dobré praxe, došlo i na úkázky častých chyb při tvorbě titulků. Během workshopu byly zmíněny nové trendy v zahraničí a jejich možný vliv na českou praxi. Akce se setkala s velmi pozitivním ohlasem účastníků. Další workshop je plánován na 9. dubna v brněnském televizním studiu.